Ocena korisnika:  4 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivna
 

Uvod:

Motivi su pokretači, težnje za usvojenim ciljem i psihološki procesi koji nas podupiru da nešto uradimo. Na psihološkim motivima se zasnivaju podsticaji za učenje (sredstva motivacije) a to su: ocjene, hvaljenja, kuđenja, takmičenje itd.

S obzirom da su naši učenici sve manje zainteresovani za učenje školskog gradiva, odlučila sam da radim istraživanje vezano za tu tematku, odnosno, koje sredstvo motivacije najbolje utiče na poboljšanje školskog učenje (motivacije). Ovim istraživanjem smo obuhvatili sledeća sredstva motivacije: manje ili veće ocjene, pohvala ili kritika profesora, rad u grupi ili individualno, znanje rezultata kontrolnog i pismenog rada, takmičenje sa sobom, takmičenje sa drugim učenicima, nivo očekivanja određenog uspjeha, i posebno, da li i na koji način profesori i roditelji kao faktori utiču na motivaciju učenika.

Problem ovog istraživanja je da ispitamo koje sredstvo motivacije najbolje utiče na poboljšanje motivacije za učenja kod učenika drugog razreda srednje škole.

Cilj istraživanja:

  • Ispitati da li na ekstravertne tipove ličnosti učenika drugog razreda SŠ više kao podsticaj na učenje djeluje pohvala ili kritika profesora
  • Ispitati da li na introvertne tipove ličnosti učenika drugog razreda SŠ više kao podsticaj na učenje djeluje pohvala ili kritika profesora
  • Ispitati koje sredstvo motivacije (podsticaj) najbolje djeluje na učenje kod učenika drugog razreda SŠ

Ispitivanje sam obaviti na uzorku N = 143 učenika drugog razreda srednje škole, 51 ženskih, 91 muških, 1 učenik/ca se nije izjasnila, 28 introvertnih  i 64 ekstravertnih tipova ličnosti učenika, 51 učenik se nije izjasnio da li je introvertna ili ekstravertna ličnost.

Varijable:

Nezavisne varijable:

Uzrast –numerička varijabla koja se mjeri uzrastom učenika drugog razreda SŠ (moderator varijabla)

Sredstva motivacije – su numerička varijabla jer se mjere sabiranjem pozitivnih odgovora na svako sredstvo motivacije i njihovim rangiranjem

Kritika ili pohvala profesora – numeričke varijable jer se mjere sabiranjem odgovora za kritiku i za pohvalu

Zavisna varijabla:

Tip ličnosti – kategorička varijabla koja se mjeri kategorijama introverzija i ekstraverzija

Hipoteze (pretpostavke):

  1. Pretpostavljam da ekstravertne tipove ličnosti učenika više motiviše na učenje  kritika profesora
  2. Pretpostavljam da intravertne tipove ličnosti učenika više motiviše na učenje pohvala profesora
  3. Pretpostavljam da pohvala kao podsticaj (sredstvo motivacije) najviše motiviše učenike na učenje školskog gradiva

Upitnik koji smo sastavile za ovo ispitivanje ima 9 pitanja, zatim, osnovni podaci o polu, i o tome da li je učenik introverna ili ekstoverna ličnost. Pitanja su bila otvorenog tipa.

Rezultati:

Navedeno istraživanje pokazuje da je najbolji podsticaj ili sredstavo motivacije za učenje kod naših učenika:

1. takmičenje sa sobom, (66 %)

2. pohvala profesora (63 %),

3. znanje rezultata (57 %),

4. nivo očekivanja veći od postignutog (57 % )

5. individualni rad (49 %),

6. takmičenje sa drugima (48 %),

7. rad u grupi (41 %),

8. manje ocjene 1,2  ( 38 %) i

9. veće ocjene 3,4 i 5  ( 34 %)

Istraživanje pokazuje da introvertni tipovi ličnosti učenika više vole pohvalu nego kritiku (24 učenika je odgovorilo da voli pohvalu, 4 da voli kritiku), dok ekstravertni tipovi ličnosti učenika takođe,više vole pohvalu nego kritiku (53 ekstraverna tipa učenika je odgovorilo da više vole pohvalu, 11 učenika više vole kritiku).

Istraživanje pokazuje da roditelji imaju uticaj na motivaciju učenika u učenju što potvrđuje 69 % odgovora učenika, 27 % da ih ne podstiču i 5 % bez odgovora, 66 % učenika odgovorilo da ih profesori podstiču na veće zalaganje, 20 % da  ne podstiču, 14 % bez odgovora.  

Literatura:

Stevanović, B. (1984): „Pedagoška psihologija“. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Malinić, D. (2007): „Zbornik za pedagoška istraživanja“. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd.  Izvor (internet)

Motivacija za školsko učenje (prezentacija)

Neobični odgovori:

Pitanje – odgovor

Na prvo pitanje: Da li se zalažu oko učenja školskog gradiva kada dobiju jedinicu, dvojku (slabije ocjene) ili kada dobiju neku veću ocjenu (3,4,5) i zašto?

„Kada dobijem datum“, „Neću veću ocjenu", „Kada dobijem lošu ocjenu padam u depresiju“, „Ne zalažem se nikako oko učenja, ja samo lagano prepišem“, „Svejedno, mi radimo po svome“

Na četvrto pitanje: Da li znanje rezultata kontrolnog ili pismenog rad podsticajno djeluje na tebe da se više zalažeš oko učenja školskog gradiva?

„Na mene ne djeluje ništa, ja ne učim“

Na šesto pitanje: Da li te motiviše na učenje to što svoj uspjeh (visinu ocjene) upoređuje sa uspjehom ostalih učenika?

„Svako uči za sebe“

Na osmo pitanje: Da li i na koji načina te profesori podstiču na veće zalaganje u učenju školskog gradiva?

„Da, počnu smarati“, „Tjeraju me da idem na dodatnu“, „Ne podstiču nikako, govore da ne učimo“

Na deveto pitanje: Da li te i na koji način roditelji podstiču na učenje školskog gradiva?

„Niko me ne podstiče, učim kad imam vremena i volje i ako ako znam da će biti test“, „Matori nemaju veze sa mojom školom“, „Oni me tjeraju, a ja neću, ne uči mi se napamet“, „Tjeraju me i kažu:,,Ti si kovač svoje sreće“, „Uči da ne ostaneš zemljoradnik!“

Milijana Miljanović, psiholog

Milanka Milanović, pomoćnik direktora škole

Novembar, 2010. godine

Comments powered by CComment

Pretraga

ZAKAŽITE SEANSU (UŽIVO, ONLINE ILI CHAT); POSTAVITE PITANJE PUTEM EMAIL-A

 

 

 

Psihologija Online

Ovaj web-portal bavi se prevashodno psihologijom. Kao takav namenjen je psiholozima, studentima psihologije, ali i svim ljubiteljima psihologije i ljudima kojima su u datom trenutku potrebne informacije, odgovori i pomoć iz svih oblasti psihologije kao nauke. Dovoljno je da nas kontaktirate. Misija našeg sajta jeste da, kroz ponuđene tekstove, svim posetiocima pruži znanja i konkretne savete u različitim oblastima svakodnevnog funkcionisanja.

Anketa

Da li vam se sviđa novi izgled sajta?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: